İslam Büyüklerinden Zamanınıza Değer Katacak 15 Madde

İslam büyükleri; “Kulun vakitleri dörttür; bir beşincisi yoktur. Bunlar da nimet, bela, itaat ve günahtan ibarettir. Yani vakit içinde kul ya kendisine bir nimet verilir veya bir belaya düçar bırakılır. Ya Allah’a taat ve ibadette bulunur ya da günah işlemekle meşgul olur.” diyerek vakit içinde kulun saatlerini dörde bölmüşlerdir. Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), sahabe efendilerimiz (radıyallâhu anhum) ve alimlerimiz (rahmetullâhi aleyh) zamanı yönetme konusunda ciddi davranmış ve Müslümanları da bu konuda uyarmışlardır. Düşünmeye, okumaya, duygulanmaya vakit ve mecal bırakmayan bir ömür tüketme baskısı içindeki insanımız, bu baskıdan kurtulduğunda o zaman dünyaya başka türlü bakacak, mazisiyle irtibat kuracak, ‘ömür tüketme – zaman öldürme‘ yerlerini değil de sanatkârın,…

Yüksek İşlevli Beyinlerin 10 Ortak Özelliği

Yüksek kapasiteli ve işlevli beyinlerin bazı ortak özellikleri vardır. Bunları sizler için derledik. Öğrenmeyi hep isterler. Hayata karşı basit bir bakış açıları vardır. Sahip oldukları beyinin ne işe yaradığını bilirler, ona minnet duyarlar ve onu daha geliştirecek, milyarlarca nöronun ve sinapsisin işe yaramasını sağlayacak yeni bilgiler öğrenmeyi isterler. Beslenmelerine dikkat ederler. Beyninizin toplam ağırlığınızın yalnızca %2si kadar olduğunu ama yediğiniz yiyeceklerdeki oksijenin ve besinin %20’sinin beyninize gittiğini biliyor muydunuz? Bunun için bu kişiler yedikleri her şeye çok dikkat ederler ve zararlı veya faydalı diye ayrım yaparak besinleri tüketirler. Spor yaparlar. Spor yapmanın sadece vücut için değil, beynin daha etkili çalışması için de gerekli olduğunu bilirler. Çünkü spor yapmak…

Çok şanslıyız Hamdolsun…

Dünyanın en şanslı hocaları bizleriz çok şükür,çünkü dünyanın en harika öğrencileri kesinlikle bizde ve bizim gibi kurumlarda. Onlar sabah namazına kalkıp gece yatacakları süreye kadar kuran’ı kerim ile meşğul olan güzel insanlar. Ne kadar şükretsem az rabbime,bizleri böyle bir ortamda tuttuğu için,sabahtan akşama kadar kuran’ı kerimle meşğul ettiği için. Rabbimden geleceğimize ışık tutacak bu güzel gençleri layıkıyla yetiştirmemizi ve bu mesleğe layık olmamızı bizlere nasip etmesini diliyorum. HAYIRDA YARIŞMAK Peygamberler, sahâbîler, sâlih zâtlar ve ârif âlimler ise, hayırda yarıştılar. Faydalı ilimde yarıştılar. Nesli ihyâ için yarıştılar. Fedâkârlıkta yarıştılar. Hayır müesseseleri, maddî ve mânevî îmarda yarıştılar. İslâm sancağını, en ileri noktaya taşımakta yarıştılar. Gönülleri fethetmekte, kırık kalpleri sarmakta yarıştılar….

Huzurlu ve Sağlıklı Olmak için…

AZALTIN: Yediğiniz yemeği, yemeğin tuzunu…. Çayın şekerini, kullandığınız eşyaları…. Harcadığınız parayı, boşa geçen zamanı…. Gözyaşlarını, kafaya taktıklarınızı…. Kıyafetlerinizi, kuruntularınızı….. Bilgisayar başında harcadığınız vakti…. Telefonla uğraştığınız süreyi…. İnsanlardan beklentilerinizi, televizyon izlemeyi. BIRAKIN: Şikayet etmeyi, çekingenliği…. Rezil olma korkusunu, mazeret üretmeyi…. Başkaları için yaşamayı, yapamam düşüncesini…. Olumsuz düşünmeyi, olumsuz kelimeleri…. Surat asmayı, ön yargıyı…. Herkesi eleştirmeyi, herkesi düzeltmeyi çalışmayı. ÇOĞALTIN: Gülümsemeyi, sevmeyi…. Olumlu düşünmeyi, dua etmeyi…. Şükretmeyi, ayaklarınızın toprağa temasını…. Renkli giyinmeyi, sizi iyi hissetiren müzikleri…. İçtiğiniz su miktarını, çocuklarla geçirdiğiniz vakti…. Teşekkür etmeyi, selam vermeyi… Özür dilemeyi, mazur görmeyi…. Alttan almayı, sevginizi hak edene vermeyi…. İstikrarınızı, hayal kurmayı…. Güzel söz söylemeyi, kitap okumayı….

Fitnelerden Sakınmak

“Bir de öyle bir fitneden sakının ki o, içinizden sadece zulmedenlere erişmekle kalmaz (umuma sirayet ve hepsini perişan eder). Biliniz ki, Allah’ın azabı şiddetlidir.” (Enfâl, 25) “Allah’ım!…Dünya fitnesinden sana sığınırım…” (Buhâri, Cihâd 25, Daavât 37, 41,44) Bireyin kendisine, ailesine, yaşadığı topluma ve milletine karşı sorumluluğu vardır. Toplumun, her türlü anarşi, fitne, fesat ve kargaşadan uzak kalması için herkes üstüne düşen görevi yapmalıdır. Bu konuda sırası geldikçe elini hiç çekinmeden taşın altına koymalı, feragat ve fedakârlıktan asla çekinmemelidir. Toplum bir bütündür ve bir vücuda benzer. Toplumun organlarındaki herhangi bir rahatsızlık, bütün toplumu sarsar, etkiler, zayıflatır ve toplumun direncini kırar. Bu açıdan, toplumun birliği ve dirliği için her ferdin sorumluluk…

Kötülük Sahibini Yaralar

“Eğer iyilik ederseniz kendinize etmiş, kötülük ederseniz yine kendinize etmiş olursunuz…” (İsrâ, 7) “Müslüman, elinden ve dilinden diğer müslümanların zarar görmediği kimsedir.” (Buhârî, Îmân, 4,5) Şeyh Sâdî-i Şîrâzî’nin, “Bostan” isimli eserinde kıssadan hisse tarzında naklettiği hikmet dolu hikâyelerden biri şöyledir: “Bir kâhya vardı. Sanki yedi belâ gibiydi. Onun korkusundan neredeyse erkek arslan, dişi arslan gibi olurdu. Günlerden bir gün bu kâhya çok derin ve içi pek soğuk olan bir kuyuya düştü. Oraya düşünce de acziyet ve ıztırap içerisinde bağırmaya başladı: “Kimse yok mu, ne olur kurtarın, dara düştüm, cankurtaran yok mu?” diye gece sabahlara kadar inim inim inleyerek feryâd etti. Lâkin sesini hiç kimseye duyuramadı. Zira yapmış olduğu…

Yılbaşı Kutlamak Hristiyanlara Benzemektir

Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Dinlerine uymadıkça yahudiler de hıristiyanlar da asla senden razı olmayacaklardır. De ki: Doğru yol, ancak Allah’ın yoludur. Sana gelen ilimden sonra onların arzularına uyacak olursan, andolsun ki, Allah’tan sana ne bir dost ne de bir yardımcı vardır.” (Bakara, 120) Rasûlullah (sav) buyurdular: “Kim bir kavme (topluluğa) benzemeye çalışırsa o, onlardandır.” (Ebu Davud, libas 4) Gayr-ı müslimlere benzemek ve onlarca kutsal sayılan gün ve vakitlerde onlar gibi hareket etmek dinimizce bid’at kabul edilir. Nitekim cahil müslümanlardan birçoğu hıristiyanların en büyük bayramı olan Paskalya’da ve Noel (yılbaşı)de ateş yakmak, mum gibi vb. şeyler hazırlamak suretiyle hıristiyanlara katılır, yaptıklarını yapmaya özenirler. Amr b. Şuaybin babasından, onun da dedesinden…

Önemli Bilgiler

001. İmam-ı Azamın iki talebesine ne ad verilir? İmameyn 002. Tefhimül Kur’an tefsirinin yazarı kimdir? Mevdudi 003. Sabah olunca herkes neden farklı yönlere giderler? Dünyanın dengesi bozulmasın diye 004. Hilafet hangi yılda kaldırıldı? 1924 005. Namazda iftidah tekbirinin hükmü nedir? Farzdır 006. Kırgızistan’ın başkentinin adı nedir? Bişkek 007. Ağzında bal olan arının kuyruğunda ne var? İğne 008. Miraç kandili hangi aydadır? Recep 009. 405 yıl hiç durmadan Kur’an okunan yer neresidir? Topkapı Sarayı, Hırka-i Saadet dairesi 010. Rüzgar eken ne biçer? Fırtına biçer 011. Hz. Musa (a.s.)’ın kayınpederi kimdir? Hz. Şuayb (a.s.) 012. İlk vahiy nerede geldi? Hira Mağarasında 013. Namazda ilk tahiyyatta oturmanın hükmü nedir? Vaciptir 014….

Ben iyi bir insan olmak istiyorum ey Allah’ın Resülü.

İnsanın dünyada varlık sebebi rabbinin istediği gibi iyi bir insan olarak yaşaması ,başta nefis ve şeytan olmak üzere kötülükle ve kötülerle mücadele etmesidir. O halde bu işin üstadı olan ,rehberimiz peygamberimize kulak verelim: Bir gün, bir adam Peygamber Efendimiz’ in yanına gelerek; “Size dünya ve âhiret ile ilgili soracak sorularım var.” der. Bunun üzerine Peygamberimiz o kimseye; “Ne istiyorsan sor!” buyurur. Adam, peş peşe sorularını sorar ve cevabını da alır: “İnsanların en zengini olmak istiyorum.” “Kanaatkâr olursan insanların en zengini olursun.” “İnsanların en hayırlısı olmak istiyorum.” “İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır. Sen de insanlara faydalı ol.” “İnsanların en adaletlisi olmak istiyorum.” “Kendin için istediğini insanlar için de…

Karakter İnşası

Çinliler barış içinde yaşamaya karar verdiklerinde büyük Çin Seddi’ni inşa ettiler. Yüksekliğinden dolayı hiç kimsenin tırmanamayacağını düşündüler. Fakat inşasından sonraki yüzyılda Çinliler üç misli fazla işgale uğradılar. Düşman piyade sürülerinin hiçbir zaman duvara tırmanma ya da duvara dahletmeye ihtiyaçları olmadı. Çünkü her zaman muhafızlara rüşvet verdiler ve kapılardan girdiler. Bu Çinliler duvar inşa etmişlerdi fakat duvar muhafızlarının karakterlerini inşa edememişlerdi. Netice, insan karakterini inşa etmek, başka her şeyin inşaasından önce gelir. Talebelerimizin bugünkü ihtiyacı işte budur. Bir oryantalistin dediği gibi: Eğer bir milletin medeniyetini tahrip etmek istiyorsanız 3 yol var: 1)-Aile yapısını tahrip edin. 2)-Eğitimini tahrip edin. 3)-Rol modellerini ve referanslarını küçümseyin (alçaltın). 1)-Aileyi tahrip etmek için annenin…

12